duurzaam isoleren en dubbel glas

Ecohomie-kennisplatform 

Kennis, feiten en informatie over verduurzamen van bestaande woningen

Missie

Feiten van fabels scheiden en mensen helpen met zinvolle verduurzaming van hun woning.

Rolf Bröring

Architect en BENG expert 

BENG expert bestaande bouw
Met inmiddels 31 jaar ervaring met verbouwingen, uitbreidingen, nieuwbouwwoningen zet ik mij in voor het verduurzamen van bestaande woningen. Vaak als onderdeel van een grotere verbouwing. Met een zelfstandige architectuurpraktijk, Bröring architectuur, realiseer ik energie-neutrale en gezonde nieuwbouwwoningen. Maar de uitdaging om bestaande woningen te verbeteren en gereed te maken voor de toekomst is groter en zeker zo leuk om te doen. Mensen weten vaak echt niet waar ze moeten beginnen en er valt veel winst te halen voor een duurzame toekomst. Onze kinderen erven het klimaat wat wij achterlaten. Daar wil ik graag een positieve bijdrage aan leveren.

Gecertificeerd als BENG expert bestaande bouw (o.a. via Certigo) help ik particulieren en woningbouw verenigingen met verduurzamen en verbeteren van de woningvoorraad.